Solveo Insights header

Discover something new

A collection of articles, insights and trends on the latest in innovation, design, technology, business and product launch.

Што е Design Thinking?

Што е Design Thinking?

Во последно време терминот Design Thinking стана доста популарен во бизнис светот. Но, што е Design Thinking? Од каде потекнува и, каде се користи? И, како може да ни помогне да бидеме поуспешни во тоа што го правиме ние и нашиот бизнис? Што е Design Thinking? Design...

Како да привлечете повеќе лојални корисници со Design Thinking?

Како да привлечете повеќе лојални корисници со Design Thinking?

Секој претприемач има една цел: да создаде продукти и услуги кои потрошувачите ќе сакаат да ги купат. Но, не сите потрошувачи се подеднакво вредни. Всушност, секој претприемач сака неговиот бренд да има повеќе лојални корисници, кои ќе се враќаат повторно и повторно...

Partner with Solveo

Make bolder choices. Form stronger teams.
Build better products.