Што е Design Thinking?

Што е Design Thinking?

Во последно време терминот Design Thinking стана доста популарен во бизнис светот. Но, што е Design Thinking? Од каде потекнува и, каде се користи? И, како може да ни помогне да бидеме поуспешни во тоа што го правиме ние и нашиот бизнис? Што е Design Thinking? Design...